Main menu: Start | Besöka oss | Utställningar | Historia | Materiel | Multimedia | Rörliga Bladet | Länkar | Kontakta oss |

Apr 04
2019

Extra allmänt föreningsmöte 2019-05-07

Mer information om mötet hittar du på medlemssidan.

Jan 12
2019

Välkommen till Museum för Rörligt Kustartilleri

Öppet

På den natursköna ön Aspö i Karlskrona skärgård ligger Museum för rörligt kustartilleri. Museet visar upp en unik samling av det rörliga kustartilleriets förbandsmaterial.

Idag omfattar samlingen i princip samtlig material som funnits vid det rörliga kustartilleriet. Samlingen förklarades 2005 av en statlig utredning så unik att den inte får skingras.

Här kan du beskåda pjäser, robotar, fordon, luftvärn, eldlednings-, stridslednings- och sambandsutrustning, uniformer mm, se minnesrummen för det nedlagda regementet KA 2, alltihop i en härlig miljö.

Gör ett besök på museet och få en upplevelse utöver det vanliga. Här finns unik militärhistoria i en autentisk miljö och samtidigt kan du njuta av Karlskronas fina skärgård.

Öppettider 2019

Från den 24 juni tom 1 september dagligen kl 10.00 - 16.00
Samt följande dagar:
20 och 27 maj
8,9,15 och 16 juni

Digitalt Museum


Nu hittar du oss också på Digitalt Museum där vi visar och presenterar våra föremål mer detaljerat.
Detta är ett led och resultat av arbetet med digitaliseringen av bla museer i Sverige. Detta innebär att vi inventerar, fotograferar, dokumenterar våra föremål som vi sedan registrerar i Primus föremålsdatabas och blir presenterade på Digitalt Museum. Ett stort arbete som kommer att pågå under lång tid.

Ett tips vid sökning där, använd sökordet "rörligt kustartilleri", så kommer du få träff på samtliga föremål som vi för närvarande har registrerat. Du kan även söka på ett enskilt föremål, tex "12 cm fältpjäs m/1980" så får du bara fram det föremålet. /Mycket nöje!

Sveriges militärhistoriska arv (SMHA)Sveriges militärhistoriska arv (SMHA) är ett nätverk för museer, anläggningar och föreningar med militär inriktning över hela landet. Titta på SMHA filmtrailer här.