Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

Artilleri

Museets samling av pjäser representerar samtliga pjästyper som har förekommit vid det rörliga kustartilleriet, från 57 mm kanon m/1995 till 12 cm kan m/1980.

De första pjäserna var inte avsedda för skjutning mot rörliga sjömål, utan för bekämpning av stillastående markmål vid kustfästningarnas ryggförsvar. Direkt 1902 startade general Centervall undersökningar hur man skulle kunna skjuta mot rörliga sjömål, då även med indirekt riktning. Detta gav med tiden resultat i ny generationer av pjäser som kunde riktas inom lavetten på samma sätt som de modernare pjästyperna.

Luftvärnet hade en liknande utveckling som startade efter första världskriget.