Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

10,5 cm haubits m/1910

10,5 cm haubits tillverkades från början till kustartilleriet i 12 exemplar och användes i KA till 1944 då de överlämnades till armén som ersättning för 15,2 cm kanoner.
Pjäsen kom till museet 2005 från Bodens fästning.

Längd: 4,50 m   Bredd: 2,10 m   Höjd:  1,55 m
Vikt:  1 100 kg med förställare 2 280 kg
Eldrör:  L 22,  32 räfflor, högervridna
Granatvikt: 14,6 kg
Utgångshastighet: 293 m/sek
Elevation: Upp till 43 grader
Skottvidd: Ca 6 000 m, senare 7 800 m
med ny ammunition
Sidriktning: +-3 grader inom lavetten
Mekanism: Horisontalkil med rycklås
Antal pjäser: 12 st i KA