Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

10,5 cm kan m/1934

   
 

10,5 cm kan m/34 är en vidareutveckling av 10,5 kan m/27, som Marinen köpte 4 st 1928. Dessa var avsedda för hästdragning och hjullager tålde inte den större hastigheten vid bildragning. Dessa ändrades och vidare gjordes ändringar på mekanismen till kilmekanism. När denna pjäs kom var en mycket modern pjäs och var den första seriepjäsen med mynningsbroms.förband som fanns vid Hälsingborg vid krigsutbrottet 1939. Kustartilleriets 8 pjäser överfördes till Armén 1944, som ersättning för den 14 15,2 cm kan m/37 som kustartilleriet fick överta från Armén.

Längd: 8,35 m.   
Bredd: 2,25 m.   
Höjd: 2,05 m    
Vikt: 4 000 kg
Bemanning:  8 man
Sidriktfält: 60 grader
Elevation:  Max 45 grader
Eldhastighet: 8 skott/min
Utgångshastighet: 785 m/sek
Skottvidd: 18 100 m