Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

15,2 cm kan m/1937

Denna ganska kraftfulla pjäs beställdes av Kustartilleriet 1937 i 9 exemplar. Avsikten var att ersätta och komplettera Kustartilleriets, vid det laget, tämligen ålderstigna pjäsmateriel, främst då 10,5 cm haubits M/10 och 15 cm haubits M/19, men även 10,5 cm kan M/27 och 10,5 cm kan M/34. År 1941 levererades de första pjäserna till KA 2. Det första färdigrustade förbandet med M/37 sattes in längs den norska gränsen, under vintern 1942 för att visa den för tyskarna som ockuperat Norge. Armén hade under samma tidsperiod beställt 14 pjäser av 15,2 cm, men regeringen bestämde att dessa skulle överföras till kustartilleriet, som i gengäld skulle lämna över 12 st 15 cm haubits m/19, 12 st 10,5 cm haubits m/10, samt 8 st 10,5 cm kan m/34  till Armén 1942, så skrevs denna beställning över på KA. De levererades 1944 till KA det blev 15,2 cm kan M37 B.

Med sin stora räckvidd (23 km) och sin precision innebar M/37 ett avsevärt lyft för det rörliga kustartilleriet. Men eftersom pjäsen vägde nästan 15 ton fanns det varken lastbilar eller traktorer som orkade dra den. Därför byggdes den för tvådelad transport, där eldröret färdades på en särskild eldrörsvagn. Pjäs och eldrörsvagn kördes upp bredvid varandra och en bom med travers kopplades mellan dem och lades på lyftarna. Därefter lossades eldröret och hissades upp med traversen och halades över till det andra fordonet. Vid transport hakades de sammanslagna lavettbenen fast vid en typ av föreställare. Som dragbil till lavetter och eldrörsvagnar användes först Skoda 6V men senare Volvo TVC (dragterrängbil 953).
Grupperades i fältställningar med en grupperingstid på ca 30 min.

Mekanismen består av Bofors välkända ogivalskruv. Eldröret är mantlat, 43 kalibrar långt, och försett med Jentzens mynningsbroms. Lavetten utgörs av en konventionell V-lavett. Eftersom man på M/37 flyttade eldröret sidledes mellan lavett och eldrörsvagn, så kunde man inte använda den typ av stående balanseringsfjädrar som annars är typiska för Bofors artilleripjäser. Istället har modell 37 två liggande fjädrar placerade i ett gemensamt hus som sticker ut bakom mekanismen.

Organisation: Från 1940 till 1954 sju organiserades sju batterier med tre pjäser som fanns i tre bataljoner om två batterier vid KA 2, ett batteri vid KA 1 och ett batteri på Gotland. 1954 genomfördes en ny organisation då man ökade pjäsantalet till fyra pjäser per batteri med två bataljoner vid KA2, ett batteri vid KA 1 och ett trepjäsbatteri på Gotland.
Grundutbildning genomfördes vid KA 2 under hela tiden pjäserna ingick i krigsorganisationen.
Utgick ur krigsorganisationen 1985 - 1991, då den ersattes av den moderna 12 cm ka-pjäsen m/80.

Tillverkare: Bofors AB
Längd: 8,60 m   Bredd:  3,10 m     Höjd:  2,46 m
Vikt: Grupperad 14 800 kg
Max skottvidd: 
Laddning 1: 17 600 m
Laddning 3: 23 000 m
Projektilvikt:  46 kg
Utgångshastighet:
Laddning 1:  625 m/sek
Laddning 3:  825 m/sek
Eldhastighet:  5 till 6 skott/min
Sidriktning: 60 grader, därefter svansning
Bemanning: 12 man med förare