Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

40 mm lvakan m/48

I en kabataljon ingick en lvtropp med 40 mm lvakan m/48 i varje kabatteri samt en i stabsbatteriet
Troppen hade relativt långa grupperingstider då många tunga kablar skulle läggas ut och andra förbindelser skulle upprättas. När troppen var klar sköt den mycket bra.
Utgick ur krigsorganisationen då kabataljonerna lades ner 2000.

Tillverkare: Bofors
Längd:6,27 m
Bredd: 2,23 m
 Höjd:2,23 m
Vikt: 4 700 kg
Max skottvidd: ca 5 000 m
Eldhastighet: 240 skott/min
Projektilvikt: 2,10 kg
Utgångshastighet: 960 m/sek
Sidriktning: Maskinriktning 360 grader.
Rikthastighet: 85 grader/sek
Höjdrikt: Maskinriktning 0 – 90 grader
Bemanning: 6 man