Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

57 mm kan m/1895

 

Var en av kustartilleriets första rörliga kanoner och fanns som bestyckning på Oscarsvärn, där den var handdragen och hade till uppgift att skjuta längs Sunna kanal. Under andra världskriget fanns 6 batterier med fyra pjäser, som i de flesta fallen hade till uppgift att skydda mineringar.

Längd:3,10 m  Bredd: 1,90 m  Höjd: 1,75 m
Vikt: 900 kg
Uppsättningsskala: 250 streck
Höjdriktning: 14 grader
Utgångshastighet: 485 m/sek
Skottvidd: ca 5 000 m
Ammunition: Granatkartescher (Grkt)
                           Spränggranater (Sgr)
Granatvikt: 2,72 kg
Laddning: Enhetspatron