Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

7,5 cm kanon m/65

  

18 pjäser inköptes och levererades 1968-1970 och ingick som artillerikomponent i rörliga spärrbataljoner. Tre pjäser per batteri. Pjäsen kunde förses med splitterskydd som monterades efter gruppering. Utgick ur krigsorganisationen från 1985.

 

Tillverkare: Bofors
Längd: 7,80 m  Bredd:2,30 m  Höjd:2,35m
Vikt: Grupperad 5 830 kg med splitter¬skydd 7 330 kg
Max skottvidd: 12 200 m
Projektilvikt: 0,69 kg
Utgångshastighet: 850 m/sek
Eldhastighet: 25-30 skott/min
Sidriktning: 360 grader