Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

8,4 cm kan m/1883

Denna kanon är tillverkad av Finspång och lavetten av AB Atlas i Stockholm.
Denna kanontyp användes under andra världskriget vid tunga fasta batterier för att skjuta lysgranater.

Längd: 4,15 m  Bredd: 1,85 m  Höjd: 1,70 m
Vikt: 1 015 kg
Eldrör:  L 27,  24 st högerräfflor
Mekanism: Skruv med de Bange tätning
Laddning: Svartkrut i kardus = 1,5 kg. Med modernare krut = 0,54 kg