Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

Eldledning

För att skjuta mot rörliga sjömål måste målets läge och rörelse klarläggas.
Inmätningen gjordes från början med långbas och skjutbord för att övergå till inbasinstrument, alla optiska,vilket gjorde att man måste se målet. Efter andra världskriget kom radar och då blev man nästan oberoende av väder och mörker, sedan fortsatte utvecklingen med laser.

Museets samling finns alla dessa sätt för mållägesbestämning representerade.