Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

Avståndsmätare AML 701

AML 701 var en stor förbättring av lägesbestämningen genom sin noggrannhet och räckvidd.
AML 701 var kustartilleriets första rörliga avståndsmätare som använde LASER för avståndsbestämning.
Den ingick i 15,2 cm och 7,5 cm kabatterierna, förekom även vid fasta förband.
Försöksutrustning kom till KA 2 1968 och seriemateriel ingick i kabatteri i rörlig spärrbataljon 1969.
Var kvar till början av 1980-talet

Längd: 0,85 m   Bredd: 1,25 m   Höjd: 1,70 m
Sensorer: Laser, kikare
Mätnoggrannhet: Plus-minus 5 m på avstånd upp till 30 000 m beroende av väder.
Avläsningsnoggrannhet: 10 m
Bemanning: 5 man