Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

ARTE 719

Var det rörligt kustartilleriets första anläggning med digital överföring av data mellan enheterna. Kan följa och bekämpa två mål samtidigt med två skilda förband.
Ingick i krigsorganisationen från 1970. Utgick ur krigsorganisationen på de rörliga förbanden 1985 och framåt, då Arte 727 kom.

Tillverkare: Philips Elektronik AB (PEAB)
Längd: 6,39 m   Bredd 2,67 m   Höjd:2,65 m
Vikt i rörlig version: 3 540 kg
Funktioner: Spaning, eldledning, simulering och registrering
I Rörlig version: Monterad i hydda, fällbar antenn, TV-kamera och Lasermätare monterade på taket
Sensorer: Radar X-band, störskydd, hoppfrekvens, TV-kamera och lasermätare
Målföljning: Två mål samtidigt
Datorer: Analog/digital databehandling
Överföring: Digital dataöverföring av målets läge och fart, omräknat att gälla för batteripunkten
Samband: Tråd, radio och radiolänk