Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

ARTE 727

Mst 727 ingick med två exemplar i varje kabatteri.
Mätstationen kunde följa 30 mål så att man vid övergång till målföljning kunde öppna eld.
Mätstationen var normalt inkopplad i STRIKA-systemet och fick målen överförda utan att man måste använda egen radar eller laser. Mästationen kunde bekämpa två mål samtidigt med olika batterier.
Mästationen bemannades av sex man.
Utgick ur krigsorganisationen år 2000.

Längd: 6,85 m   Bredd: 2,48 m   Höjd: 3,15 m   
Totalvikt: 4 540 kg
Utrustning: Artillerieldledningssystem ARTE 727
Digitalt växelsystem
Datakommunikationssystem
Kryptosystem
Simulatorsystem
Radiolänk
Radiostationer

Till varje mst 727 ingick en sensorkärra. Den kunde grupperas 500 m ifrån
operatörskärran. Radarbild, tv-bild samt laseravstånd överfördes med fiberkabel.
Detta för att radarsökande robotar gick mot antennen och gjorde att bemanningen var skyddad.
Masten kunde resas och start av sensorerna  ifrån operatörskärran.
Utgick i anslutning till att kabataljonerna lades ner år 2000.

Längd: 7,70 m   Bredd: 2,50 m   Höjd: 3,40 m i transportläge   
Totalvikt: 6 800 kg
Utrustning: 
Radarsändare och mottagare
TV- och Laserutrustning
Eget elverk
Hydraulik för manövrering av antennmast och stödben