Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

ARTE 728

Arte 728 är en vidareutveckling av AML 701 och var en mycket kompetent mätstation , dock att man måste har optisk sikt till målet. Med den egna beräkningsdatorn så kunde mätstationen beräkna framförhållning och addera korrektioner, vidare kunde koordinater för batteripunkten ställas in, varefter beräknade skjutelement överfördes till pjäserna via tråd eller radio.
Kom i tjänst i början av 1980-talet och utgick ur krigsorganisationen år 2000.

Längd:  0,85 m.     Bredd: 1,25 m.    Höjd:  1,70 m.
Beräkning: Egen dator
Sensorer:  Laser, kikare
Mätnoggrannhet:  Plus-minus 1 m på avstånd upp till 30 000 m beroende av väder och uppställningshöjd.
Avläsningsnoggrannhet: 1 m.
Bemanning: 5 man