Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Jan 15
2018

Tungt Kustrobottbatteri 90

I Försvarsbeslutet 1987 planerade man för fyra stycken Tungt kustrobotbatteri 90 beväpnade med Robot 15KA som ersättning för det tidigare tunga kustrobotbatteri 08 vars beväpning började bli föråldrad. Senare minskades beställningen till endast ett batteri till förmån för satsningar på ubåtarna av Västergötlandklass. Detta enda batteri ingick i kustartilleriets krigsorganisation under benämningen 1. tunga kustrobotbatteriet och utbildades på KA 2 första gången 1995 och ersatte då kustrobobatteriet 08.


Tungt kustrobotbatteri 90 uppställt på Ravlunda skjutfält.


Organisation Tungt kustrobotbatteri 90.


Principgruppering Tungt Kustrobotbatteri 90.

En mindre stab med sambandspersonal och tekniker. Det fanns även två robotledare som skulle befinna sig hos milobefälhavare för att kunna ge beslutsstöd för insats av kustrobot.

Batterieldledningsplutonerna kontrollerade varsin robotpluton och planerade anflygningsvägen för robotarna mot önskade mål utifrån uppgifter från både batteriets egna spaningsresurser och externa resurser.


Interiör i batteriledningscentral (BLC).

Robotplutonen bestod av 6 stycken robotgrupper, med vardera en robotbil (totalt sex robotbilar). Varje bil lastade fyra RBS 15M3 i robottuber. Totalt förfogade kustrobotbatteriet över 24 sjömålsrobotar i en omgång.


Robotbil med fyra RBS15KA.


Robotskott.

Mätplutonen var delad i två mätavdelningar som förfogade över vardera en spaningsradar PS-902 som är en PS-90 modifierad för att vara optimerad mot sjömål. PS-902 var byggd på två Tgb 45. Måldata överfördes antingen via radio eller tråd. Trots dessa egna resurser för inmätning av sjömål så prioriterades extern måldata i första hand för att inte röja förbandet.

   
Spaningsradar PS-902.

Till sist så ingick en närskyddspluton och en trosspluton.

I samband med Försvarsbeslutet 2000 så lades förbandet ner.

Stora delar av den matriel tillhörande dessa förband finns utställda på museet.