Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Jan 15
2018

Lätt Kustartilleribatteri 7,5/65

Lätt Kustartilleribatteri 7,5/65 ingick som en komponent i rörlig spärrbataljon.

Förbandet var snabbgrupperat och fordonsburet.

I varje batteri ingick tre 7,5 cm kustartilleripjäs m/65, 10,3 cm lysraketpjäs, en Arte 719, en avståndsmätare laser (AML 701), sammanställningsplats m/65 (SPL), lvavdelning med 20 mm akan m/40, markstridstropp samt trosspluton.

7,5 cm kustartilleripjäs m/65 var en utveckling av fast 7,5 cm kustartilleripjäs m/57 där kanonen installerades på ett förstärkt underrede för 75 mm luftvärnsautomatkanon m/54.


7,5 cm kustartilleripjäs m/65 under skarpskjutning.

Pjäsen utnyttjade samma ammunition som den fasta 7,5 cm m/57 och är en enhetspatron. Denna ammunition hade en mycket låg kulbana, vilket innebar låg elevation. Detta innebar begränsningarför grupperingen, det måste i princip vara fri sikt från pjäsen till målet. Eftersom pjäsen grupperades nära strandlinjen utsattes pjäsbemanningen för motverkan, varför pjäsen försågs med ett splitterskydd som monterades efter gruppering.


Organisation Lätt Kustartilleribatteri 7,5/65.

Eftersom förbandet skulle kunna uppträda på fastlandet och i skärgård med ringa djup kunde det vara nödvändigt att gruppera huvudmätstationen Arte 719 på en ö. Arte 719 var flytbar och för att möjliggöra ögruppering med egna resurser anskaffades amfibiebil 101 som dragfordon till Arte 719. Mätstationen kunde även lyftas med helikopter 4.
I samband med att amfibieförbanden ingick i krigsorganisationen med början 1985 utgick 7,5 cm batterierna.


Pjäsen grupperad och försedd med splitterskydd.


7,5 cm pjäs m/65 under transport med Ltgb 941 som var försedd med transporthytt.


10,3 cm lysraketpjäs m/1950, ingick i pjäspluton, användes för att belysa målen.

Vid optiska skjutmetoder under mörker, dvs inmätning av målet med hjälp av kikare, tv, laser, användes lysraketpjäs m/50. Flera salvor sköts för att belysa målet under längre tid. 10,3 cm lysraketerna hade fallskärm som utvecklades vid maximalt skjutavstånd och lät ljuskroppen sakta sjunka ner. Lysraketerna skulle belysa målet bakifrån så att mätarna skulle se ciluetten av målet.


10,3 cm lysraketpjäs m/50.


Mätstation 719 grupperad. Radar och tv/laserenhet synliga samt radiolänkmast.


De tre främre operatörsplatserna, ytobservatör (YO) och målföljare A och B (MFA och MFB).


Arte 719 grupperad på skärgårdsö med hjälp av helikopter 4.


Amfibiebil 101 som dragfordon till arte 719.


Amfibiebil 101 med arte 719.


Avståndmätare 701 (AML 701) grupperad och under målföljning.


Interiör i sammanställningsplats m/65 (SPL).


SPL grupperad med synliga skivkonantenner.


20 mm fältautomatpjäs m40-73.

Stora delar av den matriel tillhörande detta förband finns utställda på museet.