Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Jan 15
2018

Lätt Robotbatteri 17

Kustrobot 17, Hellfire, utvecklades ursprungligen i USA som en helekopterburen robot. Den amerikanska stridsdelen ersattes med en Bofors utvecklad sjömålsstridsdel. Robotens målsökare leder roboten mot den från målet reflekterande strålningsenergin från laserbelysaren.
Systemet tog i operativ drift 1990. Förbandet grupperas på land eller ombord på en stillaliggande stridsbåt, laserbelysaren på en annan plats. Ersättare för robot 52.


Principgruppering Lätt Robotbatteri 17.

 
Stridsberedd robotenhet.