Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Jan 15
2018

Lätt Robotbatteri 52

De första robotbatterierna med Rb 52 infördes i början på 1960-talet.
Det hade funnits ett behov av robotar för sjömålsstrid med kortare räckvidd inom Kustartilleriet. Lätta robotbatterier för rörlig strid inom ramen för de fasta spärrbataljonerna utvecklades på 1950-talet, varvid de franska trådstyrda pansarvärnsrobottarna SS10, SS11 och SS12 utnyttades. Efter utvecklingen av de franska robotarna uppnåddes ett skjutavstånd på tre kilometer med den slutgiltliga versionen Rb 52.


Robot 52.

Lätt robotbatteri 52 ingick i rörlig spärrbataljon samt rörligt spärrkompani.
Det organiserades även fristående robotbatterier (robot 52). Dessa hade inga egna transportmedel, utan tilldelades transportmedel när de skulle omgrupperas. Fristående robotbatterier användes som förstärkning av försvaret i trånga farleder.

Rb 52-batterierna ingick i krigsorganisationen under 30 år, vilket är en lång livslängd för ett robotförband.
Kustrobot 17 (Hellfire) ersatte sedemera Rb 52-batterierna 1990.


Organisation Rb 52-batteri.


Styrplats.


Reservstyrplats.


Simulator för att träna skyttarna i fält.


Stabstältet med bla närspaningsradar PS 821P som användes som spaningsradar.


Robot 52 i startögonblicket.


Robot 52 i låda med pansarspränggranat (psgr).

Stora delar av den matriel tillhörande dessa förband finns utställda på museet.