Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Jan 15
2018

Rörlig Minspärrtropp

Rörlig minspärrtropp ingick i rörlig spärrbataljon och i rörligt spärrkompani.
Rörlig minspärrtropp var fordonsburen men kunde även tilldelas sjötransportmedel för gruppering i skärgårdsmiljö.
Troppen kunde lägga ut K11 avståndsmina och K12 bottenavståndsmina.


Organisation Rörlig Minspärrtropp.


Personal ingående i rörlig minspärrtropp.


Gruppering alternativ "sjö" grupperades granatgevärs-omgången för eld mot sjömål framför mineringen.

Minsystem 6 (M6) heter det minsystem som användes av rörlig minspärrtropp, som bestod av två mintyper.
K 11 var försedd med magnetiskt avståndsorgan typ gradiometer (Organ 11). Minan banfälldes under framfart. Flytkroppen gjordes i Divinycell för att minan skulle bli omagnetisk.
K 12 var försedd med magnetiskt avståndsorgan typ gradiometer (Organ 11). Minan banfälldes under framfart.
Minans skal gjordes i glas-fiberarmerad plast för att minan skulle bli omagnetisk. Minans speciella form medgav att minan kunde glida i vattnet 2-3 ggr aktuellt djup. På det viset kunde minan fås att glida ut ungefär vinkelrätt från den kabel, som band samman minorna i en linje. Vid detonation sprängdes då inte denna kabel av.


K11 avståndsmina.


K12 bottenavståndsmina.


Manöverlåda M6.


Lastterängbil 941 B (Ltgbil 941 B).


Utläggning av minor från minarbetsbåt större (MabS).

  Stora delar av den matriel tillhörande detta förband finns utställda på museet.