Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Jan 15
2018

Rörlig Spärrbataljon

1963 års försvarsbeslut tilldelades medel för anskaffning av sex rörliga spärrbataljoner som
innehöll ett rörligt kustartilleribatterier med tre 7,5 cm pjäser m/65, ett robotbatteri med robot 52 (trådstyrd) och en rörlig minspärrtropp med flyt- och bottenminor. Rörliga spärrbataljoners huvuduppgift var att försvara hamnar och inlopp till landstigningsområden där fast kustartilleri saknades eller behövdes förstärkas.

Rörliga spärrbataljoner var fordonsburna med stor rörlighet men kunde även tilldelas sjötransportmedel för gruppering i skärgårdsmiljö. Rörliga spärrbataljoner kunde bekämpa sjömål i en eller två farleder.

Sex rörliga spärrbataljoner ingick i krigsorganisationen, fördelades inom riket så att Södra miliärområdet erhöll två bataljoner. Östra militärområdet tre bataljoner, varav en på Gotland. Nedre Norrlands militärområde tilldelades en bataljon.


Organisation Rörlig spärrbataljon.


7,5 cm fältpjäs m/65 grupperad och försedd med splitterskydd.


Robot 52 grupperad och klar för skott.


K11 var den ena mintypen som ingick i rörlig minspärrtropp.

 Stora delar av den matriel tillhörande detta förband finns utställda på museet.