Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Jan 15
2018

Rörligt Spärrkompani

1963 års försvarsbeslut tilldelades medel för att införskaffa ett antal rörliga spärrkompanier.
Dessa inordnades organisatoriskt i de fasta spärrbataljonerna. De rörliga spärrbataljonerna var fordonsburna medan de rörliga spärrkompanierna var båtburna.

Rörliga spärrkompanier bestod av ett lätt robotbatteri med robot 52 och rörlig minspärrtropp. Rörliga spärrkompanier hade egna båttransportmedel. Spärrkompanier kunde bekämpa sjömål i ett inlopp. Oftast framför hamnar eller i trånga farleder. Rörliga spärrkompanier hade en kompetens och ledningsfunktion som gav utrymme för att kunna leda ytterligare förband, till exempel markstridsplutoner, luftvärn, befintligt fast kustartilleri, med flera. Det fanns också fristående robotbatterier (robot 52). Dessa hade inga egna transportmedel, utan tilldelades transportmedel när de skulle omgrupperas. Fristående robotbatterier användes som förstärkning av försvaret i trånga farleder.


Organisation Rörligt Spärrkompani.


Robot 52 grupperad. sex robotar ingick i en grupp.


K11 var den ena mintypen som ingick i rörlig minspärrtropp.


Bandvagn 271 (Illern) prövades för att underlätta förflyttning av robotar.


Transportbåt större (200-båt) användes vid förflyttning av rörligt spärrkompani.

Transportbåt Större (TpbS), populärt kallad 200-båt, var ett fartyg använt av den svenska marinen för att transportera trupp och materiel i kustnära uppdrag. Båten kan bära 40 stridsutrustade soldater och har stävportar för landstigning. Hastigheten kan uppgå till 20 knop. Namnet 200-båt kommer från de tresiffriga nummer som börjar med 2 som är målade på alla 200-båtar.


Minarbetsbåt större (MabS) användes vid utläggning av minor.

 Stora delar av den matriel tillhörande detta förband finns utställda på museet.