Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

Terrängbil 11

Terrängbil 11 och dess övriga versioner är en vidareutveckling av Volvos tidigare Pltgb 903 (personlastterrängbil 903) som populärt kallades "Valpen". Tillverkad av Volvo för Svenska försvaret. I den svenska terrängen är det fördelaktigare med relativt smala fordon än bredare fordon som till exempel Humvee som skulle ha stora svårigheter att kunna komma fram längs de smala skogsstigarna.
Tgb 11 har två axlar, medan Tgb 13 och 20 har tre. Fordonen driver normalt sett bara på bakhjulen, men framhjulen kan kopplas in för att få drivning på alla hjulen. Vakuumstyrda differentialspärrar finns även på alla modellerna.
För att få så hög markfrigång som möjligt används portalaxlar. Nackdelen med dessa är att fordonet får en högre tyngdpunkt.