Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

Intendentur


Vår samling omfattar samtliga uniformstyper som varit fastställda för kustartilleriet från 1902 till kustartilleriets nedläggning 2000, utom uniform M/42 kypert som vi inte har lyckats få tag i.
Uniformerna är skänkta av enskilda kustartillerister.