Main menu: Start | Besöka oss | Utställningar | Historia | Materiel | Multimedia | Rörliga Bladet | Länkar | Kontakta oss |

Mars 23
2018

Styrelse

Ordförande Tommy Erlandsson  
Vice Ordförande Bo Arnesson  
Sekreterare Lars Andersson  
Kassör Thomas Ohlsson  
Ledamot Bengt-Göran Fransson  
Ledamot Hans Willebrand  
Ledamot Hans Assarsson  
Suppleant Benny Larsson  
Suppleant Lars Ågren