Main menu: Start | Besöka oss | Utställningar | Historia | Materiel | Multimedia | Rörliga Bladet | Länkar | Kontakta oss |

Jan 14
2018

Styrelse

Ordförande Tommy Erlandsson  
Vice Ordförande Ingemar Persson  
Sekreterare Lars Andersson  
Kassör Tomas Olsson  
Ledamot Magnus Svensson  
Ledamot Hans Willebrand  
Ledamot Hans Assarsson  
Supleanter Bengt-Göran Fransson  
Supleanter Lars Ågren