Main menu: Start | Besöka oss | Utställningar | Historia | Materiel | Multimedia | Rörliga Bladet | Länkar | Kontakta oss |

Jan 11
2017

Länkar

Museum med KA-anknytning

Gotlands Försvarsmuseum
Femörefortet, Oxelösund
Hemsö fästning, Härnösand
Vaxholms fästningsmuseum, Vaxholm
Oscar II Fort, Göteborg
Fort Sweden Karlskrona
Beredskapsmuseet, Helsingborg

Museum med militäranknytning

Sveriges Militärhistoriska Arv
Statens Försvarshistoriska Museer
Armémuseum, Stockholm
Artillerimuseum, Kristianstad
Aeroseum, Göteborg
Försvarsmuseum, Boden

Världsarvet Karlskrona

Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona

Övriga

Marinmuseum, Karlskrona
Marinbasen, Karlskrona
Hemvärnets Musikkår Blekinge
Karlskrona Kommun
Visit Karlskrona
Drottningskärs Vandrarhem