Main menu: Start | Besöka oss | Utställningar | Historia | Materiel | Multimedia | Rörliga Bladet | Länkar | Kontakta oss |

Febr 14
2016

Materiel

Den materiel som finns i samlingarna ger inblick i utvecklingen av materielen vid det rörliga kustartilleriet från 1907 till nedläggningen år 2000.

Om man tittar på t ex kanonerna, så finns samtliga typer som funnits i det rörliga kustartilleriet. Motsvarande finns i huvudsak vad det gäller samtliga materielområden.

Museets materielsamling är unik på så sätt att den omfattar alla verksamhetsgrenarna från pjäser till matlagning.