Main menu: Start | Besöka oss | Utställningar | Historia | Materiel | Multimedia | Rörliga Bladet | Länkar | Kontakta oss |

Jan 15
2018

Materiel

Den materiel som finns i samlingarna ger inblick i utvecklingen av materielen vid det rörliga kustartilleriet från 1907 till nedläggningen år 2000.

Om man tittar på t ex kanonerna, så finns samtliga typer som funnits i det rörliga kustartilleriet. Motsvarande finns i huvudsak vad det gäller samtliga materielområden.

Museets materielsamling är unik på så sätt att den omfattar alla verksamhetsgrenarna från pjäser till matlagning.

Under "Förbandstyper" har vi beskrivit de olika förband och enheter som har funnits inom det rörliga Kustartilleriet. Från Kustartilleridivisioner till Kustartilleribataljon 12/80 och Tung Kustrobotbatteri 90.