Main menu: Start | Besöka oss | Utställningar | Historia | Materiel | Multimedia | Rörliga Bladet | Länkar | Kontakta oss |

Nov 18
2017

Medlemsidan

Välkommen till medlemsidan.


Höstens ideella arbetsdagar på Aspö.

Följande dagar jobbar vi på museet:
21 oktober
8 november
19 november

Arbetsdag söndag den 19 november
Vi åker med ut med 08.30 färjan.
Anmälan om deltagande och lunch vill vi gärna att du gör i första hand till epost
musfrka@gmail.com, i andra hand till telefon 070-6506921.

Välkomna!Medlemmar kallas till ett extra årsmöte måndag den 9 oktober klockan 18.00 pga förslag om stadgeändringar.
Plats: Östra Köpmansgatan 21 i Karlskrona.

Kallelse till extra årsmöte vid KA 2 Museiförening för Rörligt Kustartilleri
Stadgar för KA2 Museiförening för Rörligt Kustartilleri 2017-10-09

Välkomna.Ideella arbetsdagar på Aspö.

Följande dagar jobbar vi på museet:
15 mars
12 april
11 maj
14 juni

Arbetsdag onsdag den 14 juni
Vi åker med ut med 08.00 färjan.
Anmälan om deltagande och lunch vill vi gärna att du gör senast den 12 juni till vår epostadress:
musfrka@gmail.com

Välkomna!