Main menu: Start | Besöka oss | Utställningar | Historia | Materiel | Multimedia | Rörliga Bladet | Länkar | Kontakta oss |

Jan 08
2016

Om oss

Museet drivs av KA 2 museiförening för Rörligt Kustartilleri, som är en ideell sammanslutning av tidigare KA 2: are. Den bildades 1993 men insamlandet av materiel påbörjades betydligt tidigare.

Idag omfattar samlingen i princip samtlig materiel som funnits vid det rörliga kustartilleriet.

Markarbeten för museilokalerna påbörjades i november 2003 och var klara årsskiftet 2003/2004, varefter montering av byggnaderna samt inredning var klar i augusti 2004.

Materielen som förvarats på Rosenholm och en del andra ställen uttransporterades i november 2004. Invigning skedde den 22 juni 2005.

Museet drivs idag med ekonomiskt stöd från Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA).

Vill du bli medlem i föreningen, kontakta då kassören Hans Willebrand, 0480-330 56 eller klicka på knappen "Bli medlem" här till höger och fyll i formuläret.