Main menu: Start | Besöka oss | Utställningar | Historia | Materiel | Multimedia | Rörliga Bladet | Länkar | Kontakta oss |

Juni 26
2017

Renovering av 21 cm kanon m/1942

21:an som ingår i vår utomhusutställning var i stort behov av renovering. Väder och vind har tagit hårt på matrielen.

Lastterrängbil 936P

Historik 21 cm kanon m/1942

Nio pjäser inköptes och levererades 1942-1944. Den pjäsen som finns på museet är nr 3.
Inköptes mitt under pågående krig från Skoda-verken som tillverkade kanoner till Tyskland.
De kanoner som Sverige fick köpa var avsedda för "Atlantvallen" men levererades till KA. Pjäsen kan
inte kallas rörlig utan var flyttbar då det tog 4 - 6 tim med väl drillad bemanning att gruppera den.

Tillverkare: Skodaverken Tjeckoslovakien
Längd: 15,85 m Bredd: 2,80 m Höjd: 2,94 m
Vikt: Grupperad 35 500 kg
Max skottvidd:
Ammunition; pansargranat m/43, halvpansargranat m/43, spränggranat m/43
Laddning 1 17 600 m
Laddning 2 21 900 m
Laddning 3 30 000 m
Projektilvikt: 135 kg
Eldhastighet: 2 till 3 skott/min
Sidriktning: 360 grader
Bemanning: 30 man med förare

Transporterades i tre enheter; bädden (14 ton), lavett (16 ton), eldrör (17 ton)

Dragfordon ursprungligen en nedväxlad dragterrängbil Volvo m/42 (Volvo TVC), från 1948 dragterrängbil 954P Brockway.

TVC 954P

Grupperades i förberedda gjutna ställningar, som fanns på ca 100 platser längs kusten. Från 1944 till 1972 tre batterier med tre pjäser. Från 1972 fyra pjäser i två batterier, en pjäs i reserv.


Utbildning från början vid KA 4 till 1956 då den flyttades till KA 2.
Utgick ur krigsorganisationen 1982.

Renoveringen påbörjas, lyftet

Renoveringen påbörjades 2017 då museiföreningen fick projektpengar från SMHA.

Steg ett är att lyfta upp pjäsen ur den gjutna gropen och placerades på balkar så att även bädden kan göras iordning.

 

Bilder från renoveringen av 21 cm kanon m/1942

Full fart med blästringen av kanonen.

Blästring, grundmålning och slutmålning klar. Det som återstår är skyddet runt eldröret, som var genomrostat.