Main menu: Start | Besöka oss | Utställningar | Historia | Materiel | Multimedia | Rörliga Bladet | Länkar | Kontakta oss |

Aug 26
2016

Renovering av lastterrängbil 936 P

Lastterrängbil 936 P var vid bildandet av Museum för Rörligt Kustartilleri i mycket dåligt skick. Vissa delar t ex hjul och däck saknades men kunde återanskaffas. Bilderna är tagna i museets förråd 2006 och från verkstaden i Fridafors 2011.

Lastterrängbil 936P

Historik lastterrängbil 936 P

Lastbil 936 P ingick i mätstationstroppen i 15,2 cm m/37 kustartilleribatterierna från början av 1950-talet till slutet av 1960-talet då den ersattes av Arte 719-systemet. Troppen bestod av en 4 m inbasmätare och radarstationen PA 31.

Ltgbil 936 P tillhör de fordon som svenska staten inköpte efter andra världskriget mellan åren 1946 till 1949. Fordonen byggdes om i Sverige och försågs med ordentliga hytter med värme m m. Ltgb 936 P med den utformning som fordonet fick med dubbelhytt användes som dragbil till mätstation PA 31 och hade antennen till radarstationen lastad på flaket. Bemanningen åkte i dubbelhytten. Inbasinstrumentet transporterades på en vanlig i många fall inhyrd lastbil.

Vid gruppering kopplades de skenorna som fanns på flaket som antennen stod på, samman med taket på radarbussen med hjälp av två skenor, varefter antennen vinschades upp på taket med hjälp av en vajer och ett TIFOR-block.

Vid urgång ur gruppering skedde motsvarande men i motsatts ordning.

 

Renoveringen påbörjas

Renoveringen påbörjades 2011 då museiföreningen fick projektpengar från SMHA.

Efter ett stort sökande på internet utan resultat, kom Ingemar Persson i kontakt med en besökare på museet och började prata renovering av materiel och fick namn och telefonnummer till Fredrik Karlsson som har renovering av militärfordon som sin hobbyverksamhet och förlagd till Fridafors i västra Blekinge och som ställde sig positiv till jobbet. Efter besök och förhandling skrevs ett kontrakt som omfattade samtliga plåt-, trä- och målningsarbeten att arbetet skall vara klart till slutet av maj 2012.

Bilen transporterades med hjälp av bärgare till Fridafors i november 2011.

Lastterrängbil 936 P är nu helt klar och är leverad till museet på Aspö (2012). Ytterligare ett tillskott till den mycket fina samlingen av fordon på museet.

 

Bilder lastterrängbil 936 P

Lite bilder på vår lastterrängbil 936 P innan renoveringen.

936:an under första fasen av renoveringen.

Renoveringen av 936:an börjar bli klar, här lite bilder under bla målningsarbetet.


Lastterrängbil 936 P är nu helt klar och levererad till museet på Aspö.