Main menu: Start | Besöka oss | Utställningar | Historia | Materiel | Multimedia | Rörliga Bladet | Länkar | Kontakta oss |

April 15
2017

Renovering av lastterrängbil 941 C

Lastterrängbil 936P

Historik lastterrängbil 941 C

Kom i tjänst vid KA 2 i början av 1970-talet och ersatte då de gamla GMC-bilarna. Ingick i rörlig spärrbataljon som dragbil (ltgb 941 B) för 7,5 cm fältpjäs m/1965. Fanns kvar till slutet av 1970-talet.Volvo N86 (941 C) med kran och möjlighet att montera frontskär och sidoskär för plogning.Lastterrängbil 941 användes till flertalet av våra förband. Lastbilen fanns i tre versioner, A med rent flak, B med kran och C som A-B med plogutrustning.

Renoveringen påbörjas

Renoveringen påbörjades 2016 och blev klar 2017 och gjordes i Motorhallen på Rosenholm.

Utgångsläget var att göra särskild tillsyn, med allt vad det innebär. Efterhand upptäckte vi större rostangrepp på framskärmar och motorhuv, detta slutade med att vi monterade av båda skärmarna för reparation. Fordonet är i övrigt i bra skick, så detta kändes rätt att lägga ner tid och pengar på renoveringen.

Följande arbeten är utförda: Slipning, grundmålning , helmålning av fordonet, oljat flak, bytt och kontrollerat alla vätskor, iordningställt reservhjulsupphängningen, karosseriarbeten, bytt trasiga slangar, vindrutetorkare, belysning, bytt grillen m.m.

Tidsåtgång c:a 200 timmar som är fördelade på BG Fransson, Hans Willebrand, Anders Steinbach samt Lars Dahlstedt.

Lastterrängbil 941 C är nu tillförd vår fina samling av dragfordon.

Bilder från renoveringen av lastterrängbil 941 C
Lite arkivbilder på lastterrängbil 941