Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

Samband

I vår sambandsmaterielsamling saknas inte många typer av materiel, allt ifrån telefonapparat m/10 till digitaliserade växlar. Huvuddelen presenteras i de hyddor mm som de var placerade.
I utställningen finns många av dessa typer till beseende.