Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

Radiostation RA 150

Den första leveransen av stationer kom 1959. Ra 150 blev en av de första stationerna med transistorer och miniatyrrör, varför storleken kunde dras ner.
Den anskaffades i 2 000 exemplar. Materielen utgick under 1980-talet.

M-nummer: M 3955-150001 Radiostation 150 MT
Frekvensområde: Totalt 100 – 108 MHz
Använt frekvensområde:
   Ra 150A = c:a 100 – 101 MHz
   Ra 150B = c:a 101 - 102 MHz
   Ra 150C = c:a 102 – 103 MHz
Kanalseparation: Kanal 1 till 6: Max 650 kHz
Närbelägna kanaler: min 100 kHz
Sändareffekt: 0,3 W alternativt 1 W
Modulationsslag: FM
Transmissionstyp: Simplex, telefoni
Kanalantal: 6 st

Användningsområde: Materielen var avsedd för KA närförsvarsförband vid batterier och andra anläggningar.
På grund av frekvensområdet fick den inte användas inom Stockholms och Göteborgs kommuner för att inte störa annan trafik.