Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

Radiostation RA 422

Ra 422 var en UK-station av amerikanskt ursprung och allmänt använd inom försvaret, i armén vanligen fordonsmonterad. I marinen den som fast monterad.
Utgick med i början 2000-talet.

Frekvensområde: 30,0 – 79,95 MHz på två band
   Band A: 30,0 – 52,95 MHz
   Band B: 53,0 – 75,95 MHz
Kanalseparation: 50 kHz
Sändareffekt: Låg: 1 – 3 W
Hög: 40 W
Modulationsslag: FM
Transmissionstyp: Simplex, telefoni eller krypterad telefoni
Kanalantal: 920 st
Antenner: Stavantenn, mittmatad dipol eller högantenn på antennmast
Räckvidd: Högeffektläge: 30 km. Med högantenn utökad räckvidd
Kraftförsörjning: 25,5 V likspänning

Utförande: Ra 42 var utförd för fordonsmontage och helt uppbyggd i halvledarteknik.
Användningsområde: Inom marinen användes endast Ra 422. Stationerna var avsedda för samverkan med arméförband och förbindelser inom kustartilleriet.