Main menu: Start | Besöka oss | Utställningar | Historia | Materiel | Multimedia | Rörliga Bladet | Länkar | Kontakta oss |

Senaste Nytt

2016-07-24

Aspöfärjan
Uppdaterad tidtabell Aspöfärjan.

2016-04-10

MEDLEMSTRÄFF

Museum för Rörligt Kustartilleri inbjuder medlemmar till träff på museet lördagen den 21 maj klockan 11.00 - 14.00.
Föreningen bjuder på korv och dricka.

Anmälan om deltagande görs på musfrka@gmail.com för att kunna beräkna matåtgången.

Välkomna!

2016-01-05

Hej alla museivänner!

Tid: söndag 6/3 2016 kl 1300
Plats: Militärhemmet Karlskrona
Deltagare: Medlemmar
Välkomna!
Klicka på denna länk för att läsa eller ladda ner kallelsen till årsmöte 2016.

2016-01-05

Kamratträff på Militärhemmet!
Kamratträff Militärhemmet 2016
Tid: tisdagar kl 0930, en gång varje månad.
Plats: Militärhemmet Karlskrona
Deltagare: Du som tjänstgjort på rörliga KA-förband.
Välkomna!
Klicka på denna länk för att läsa eller ladda ner information om kamratträffen.

 

 

Ändrat 2017-01-10

  • Ny sida publicerad, "Medlemsidan", där vi lägger ut informatoion som derör våra medlemmar. Sidan är ej låst utan alla kan ta del av innehållet.

Ändrat 2016-03-28

Ändrat 2016-02-14

  • Ny sida publicerad, "Stridsledning", som beskriver hur stridsledning genomfördes på våra rörliga kustartilleriförband. Du hittar sidan under huvudrubriken MATERIEL.

Ändrat 2016-01-26

  • Ny sida publicerad, "Museumflytten", som visar hur museet byggdes på Aspö. Du hittar sidan under huvudrubriken HISTORIA.
  • Ny sida publicerad, "Aspöberg", som beskriver Sveriges grövsta artilleri någonsin och som varit grupperat på Aspö där nu musset finns. Du hittar sidan under huvudrubriken HISTORIA.
  • Tillfört rubriken "Kamratträff" under huvudrubrik START/Senaste Nytt. Här finner du information om träffen på Militärhemmet i Karlskrona.
  • Tillfört rubriken "Kamratträff" på sidan KONTAKTA OSS/Dokument. Här finner du information om träffen på Militärhemmet i Karlskrona.