Main menu: Start | Besöka oss | Utställningar | Historia | Materiel | Multimedia | Rörliga Bladet | Länkar | Kontakta oss |

Jan 08
2016

Utställningar

Museet finns i två stora utställningslokaler samt i tre mindre rum. Sammanlagda yta är ca 1 850 m2, utöver detta finns det en del materiel placerad utomhus.

Samlingen omfattar de vid det rörliga kustartilleriets använda kanoner, eldledningsutrustningar, robotmateriel, luftvärnsmateriel, strids- och sambandsmateriel, terrängfordon och motorcyklar, samt uniformer.

Den insamlade materielen har av en statlig utredning 2005 förklarats så unik att den inte får skingras.

Utomhus finns terrängfordon, robotbil, robotar, kanoner och pjäser.

I inomhushallarna finns museets stora samlingar från det Rörliga Kustartilleriets historia.

I de tre mindre rummen finns;
I ”Ordersalen” porträtt av alla KA 2: s regementschefer, samt möblemang från 1895.
I ”Minnesrummet” finns de idrottspriser som regementet erövrat. Vidare heraldiska vapen och minnesgåvor.
I ”Biblioteket” finns reglementen, instruktioner och beskrivningar som använts under utbildningen vid KA 2. Här visas även de uniformer som har funnits vid kustartilleriet.